menu
Loading...

Добро пожаловать на наш веб-сайт

Комплексное логистическое обслуживание и транспортно-экспедиционные услуги при перевозке грузов морским, сухопутным и авиационным транспортом.
Многолетний опыт – фирма начала свою работу в 1992 году.
TERRAMAR – это коллектив из 50 логистов, имеющи х высокие квалификации в сфере международных перевозок, логистики и таможенного законодательства.
Cистемы качества.

Узнать больше
Задайте вопрос
Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do wykonania umowy lub podjęcia działań na rzecz lub żądanie osoby, której one dotyczą. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jednocześnie warunkuje m.in. podjęcie działań przed zawarciem umowy. Dane osobowe będą przetwarzane przez niezbędny okres, a każdemu przysługuje prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ich przeniesienia. Każda osoba, której dane dotyczą, może wnieść skargę do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o. o. ul. Rotterdamska 3, 81-337 Gdynia, NIP: 586-010-33-86.