menu

Dane Firmy

Nazwa firmy:
TERRAMAR Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o.

Siedziba firmy:
ul. ROTTERDAMSKA 3
81-337 GDYNIA


BANK: PEKAO SA II O/GDYNIA
KONTO PLN: 60 1240 3510 1111 0000 4318 2967

KONTO EUR: 96 1240 3510 1978 0000 4318 3007

KONTO USD: 89 1240 3510 1787 0000 4318 2983

 

NIP 586-010-33-86 
REGON 190579018

KRS 0000101694
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS

PLAEOF420000090010
EORI - PL586010338600000

KAPITAŁ ZAKŁADOWY 100 000 PLN