menu

HACCP

W prowadzonym przez Terramar magazynie logistycznym w Gdyni wdrożono system zarządzania bezpieczeństwem żywności w oparciu o HACCP, który ma za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa obsługiwanych w magazynie produktów spożywczych w odniesieniu do stosownych przepisów, zasad dobrej praktyki składowania i potrzeb klientów. System ten jest elementem zintegrowanego systemu zarządzania jakością, bezpieczeństwem żywności i Wewnętrznego Systemu Kontroli.