menu

ISO / WSK

Firma Terramar Sp. z o.o., to zespół 50 spedytorów, logistyków i agentów celnych o wysokich kwalifikacjach z zakresu spedycji międzynarodowej i prawa celnego. Misją naszej firmy, zawartą w Polityce Jakości [POLITYKA JAKOŚCI] jest dążenie do dostarczania klientom usług spełniających ich wymagania i potrzeby. Dzięki zaangażowaniu i kreatywności pracowników w wykonywaną pracę firma zapewnia najwyższą jakość świadczonych usług.

Potwierdzeniem naszego nastawienia na spełnianie oczekiwań klientów oraz orientacji na jakość świadczonych usług jest zbudowanie w firmie systemu zarządzania poprzez jakość oraz uzyskanie w renomowanej instytucji certyfikacyjnej BVQI Certyfikatu ISO 9001:2008 [certyfikat ISO],

Wprowadzenie 30 lipca 2003 roku certyfikowanego przez PCBC Wewnętrznego Systemu Kontroli [certyfikat WSK], umożliwia nam realizację zleceń dotyczących obrotu z zagranicą towarami o znaczeniu strategicznym.

Staramy się efektywnie realizować i stale doskonalić wszystkie zachodzące w naszej firmie procesy, w tym przede wszystkim nastawione na obsługę klienta. Mając powyższe na uwadze unowocześniamy i powiększamy tabor samochodowy przeznaczony do przewozu kontenerów oraz wprowadzamy do eksploatacji specjalistyczne samochody do obsługi przesyłek drobnicowych. Rozbudowujemy własną bazę magazynową i wprowadzamy nowoczesne systemy składowania i zarządzania logistycznego. Jednocześnie kontynuujemy prace nad systemem teleinformatycznym.