menu

Kadry

Terramar to zespół 50 logistyków o wysokich kwalifikacjach z zakresu spedycji międzynarodowej, logistyki i prawa celnego:

  • większość naszych pracowników posiada dyplom FIATA - najbardziej prestiżowe potwierdzenie kompetencji zawodowych spedytora [dyplom FIATA]
  • wszyscy pracownicy agencji celnej posiadają uprawnienia agenta celnego [zaświadczenie AC] 
  • w naszym zespole znajduje się również doradca do spraw ładunków niebezpiecznych [certyfikat DGSA]
  • Kierownik Transportu Samochodowego i jego zastępca posiadają "Certyfikaty Kompetencji Zawodowych w Krajowym Transporcie Drogowym Rzeczy" [certyfikat 1] [certyfikat2]

W firmie konsekwentnie realizowany jest program szkoleń zawodowych i językowych. Obejmuje on pracowników wszystkich komórek przedsiębiorstwa. Jego celem jest ustawiczne kształcenie i podnoszenie kwalifikacji, a w rezultacie poprawa jakości świadczonych usług. Dają one pracownikom możliwość profesjonalnego rozwoju i wiążą ich z firmą. Rozbudowany program podnoszenia kwalifikacji pozytywnie odróżnia spółkę od firm konkurencyjnych.