menu

Ładunki niebezpieczne

W naszym zespole znajduje się doradca ds bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych DGSA - Dangerous Goods Safety Advisor.


Nasz doradca DGSA:

  • udziela specjalistycznych porad w zakresie transportu towarów niebezpiecznych,
  • organizuje transport towarów niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • prowadzi sprawozdawczość przewozów ładunków niebezpiecznych.
DSGA