menu

Ładunki nienormatywne

 

  • Specjalizujemy się w transporcie ładunków nienormatywnych do/z portów polskich i europejskich [GALERIA] oraz w relacjach lądowych.
  • Oferujemy specjalistyczne opracowania logistyczne procesu dostaw (obejmujące również frachtowanie ponadgabarytów).

Organizacja przewozu ładunków nienormatywnych, to jest takich, które swoimi wymiarami przekraczają skrajnię drogową, a wagą przewyższają nośność standardowego taboru samochodowego, należy do najtrudniejszych zadań spedycyjnych. Każdy tego typu transport wymaga odrębnego podejścia, uwzględniającego jego specyfikę. Szczególnych umiejętności trzeba do skoordynowania transportu morskiego i lądowego oraz właściwego przygotowania prac przeładunkowych w porcie, w tym mocowania i zabezpieczania takiego rodzaju ładunków na czas podróży morskiej.