menu

Ładunki strategiczne

Terramar posiada certyfikat WSK uprawniający firmę do obsługi ładunków o znaczeniu strategicznym wydawany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Przepisy prawne dotyczące obrotu towarami o znaczeniu strategicznym:

  • Rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania Dz.U. UE 2009 r. L134/1 (z późniejszymi zmianami)
  • Ustawa z dnia 29 listopada 2000r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (tekst jednolity z Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 11.10.2004) [Dz. U. 2004r. Nr 229, poz. 2315, tekst jednolity] (z późniejszymi zmianami).

[dodatkowe informacje: http://dke.mg.gov.pl]

 

WSK