menu

Magazynowanie

  •  Magazyn logistyczny w Porcie Gdyniamag gdynia

    Nowoczesny magazyn w porcie Gdynia, usytuowany w bezpośrednim zapleczu terminali kontenerowych BCT i GCT przy Estakadzie Kwiatkowskiego, komunikującej port z Obwodnicą Trójmiasta, i dalej A1.Magazyn ma powierzchnię 3.800 m² i wyposażony jest w regały wysokiego składowania oraz sprzęt przeładunkowy do obsługi szerokiej gamy ładunków drobnicowych. Integralną częścią magazynu są skład celny i magazyn celny. Odprawy celne magazynowanych ładunków mogą odbywać się w procedurze uproszczonej. W magazynie wdrożono system zarządzania bezpieczeństwem żywności w oparciu o HACCP. Obrót magazynowy zarządzany jest w pełni informatycznie, oprogramowaniem klasy WMS.         Czas pracy magazynu: 8.00 - 18.00 w dni powszednie.
  •  Magazyn logistyczny w porcie Gdańskmag log gdansk

    W maju 2013 roku otworzyliśmy nasz nowy magazyn logistyczny w Gdańsku. Jest to obiekt o powierzchni 3.600 m², usytuowany w Pomorskim Centrum Logistycznym obok Głębokowodnego Terminala Kontenerowego (DCT). Magazyn ten dysponuje składem i magazynem celnym, a odprawy celne odbywają się w procedurze uproszczonej. Po przekopaniu tunelu pod Wisłą uzyska dogodne skomunikowanie z Gdańskim Terminalem Kontenerowym (GTK) i drobnicową częścią portu, a ulica Sucharskiego połączy go z autostradą A1 i drogą ekspresową S7.                                                                                                                                                                               Czas pracy magazynu: 8.00 - 18.00, piątki 8.00 - 16.00.
  •  Magazyn logistyczny w Pruszkowiemagazyn pruszkow small

    Magazyn wysokiego składowania o powierzchni 1.900 m² z wydzielonym składem i magazynem celnym oraz z możliwością obsługi ładunków spożywczych. Usytuowanie między głównymi szlakami komunikacyjnymi w sąsiedztwie Urzędu Celnego w Pruszkowie ułatwia spedycję na terenie Warszawy i okolic.