menu

Niszczenie zatrzymanych towarow

Organy celne zobowiązane są do podejmowania działań w zakresie ochrony praw własności intelektualnej w oparciu o przepisy prawa i wnioski złożone przez ich właścicieli.Ochrona obejmuje:

 • znaki towarowe,
 • utwory (prawa autorskie i pokrewne),
 • wzory przemysłowe i użytkowe,
 • nazwy pochodzenia i oznaczenia geograficzne,
 • patenty,
 • dodatkowe świadectwa ochronne,
 • nowe odmiany roślin,
 • topografie układów scalonych.

W wypadku podejrzenia o naruszenie praw własności intelektualnej mogą dokonywać zatrzymań towarów. Dalszą inicjatywę działania przejmuje właściciel praw lub jego przedstawiciel. Wszystkim zainteresowanym i zaangażowanym w proces oferujemy pomoc w sporządzeniu wniosku o zniszczenie, odbiór towaru z miejsca zatrzymania, wystawienie gwarancji tranzytowych T1, dostarczenie do wskazanego w pozwoleniu miejsca zniszczenia, zniszczenie pod nadzorem celnym, złożenie zgłoszenia celnego celem nadania przeznaczenia pozostałościom powstałym po zniszczeniu towaru.

Agencja Celna Terramar działając jako przedstawiciel przed organami celnymi posiada pozwolenia na stosowanie procedur tranzycie w dopuszczeniu do obrotu oraz wywozu.

W przypadku potrzeby składowania, dysponujemy nowoczesnymi magazynami:

 • w Gdyni
 • w Gdańsku
 • w Pruszkowie
 • w Gliwicach

Wszystkie magazyny mają wydzielone komory dla towarów, które wymagają składowania pod nadzorem służb celnych.
Posiadamy umowę na zniszczenie w jedynej na południu Polski spalarni odpadów, współpracujemy z firmami niszczącymi w Gdyni, Warszawie i Łodzi.