menu

Ubezpieczenia

 

  • ubezpieczamy ładunki w transporcie morskim, śródlądowym, lądowym i lotniczym [ZAKRESY UBEZPIECZEŃ]
  • posiadamy polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora, której przedmiotem jest odpowiedzialność cywilna wobec zleceniodawcy i osób trzecich za szkody wynikłe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji oraz polisę OC Przewoźnika, której przedmiotem jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika drogowego za szkody powstałe podczas wykonywania zawartej umowy