menu

VGM

Od dnia 1 lipca 2016 roku zgodnie z nowo obowiązującymi przepisami załadowca kontenera ma obowiązek weryfikacji masy kontenerów przed załadunkiem ich na statek (Konwencja SOLAS – Safety of Life at Sea).*

Zgodnie z paragrafem 2.1 przepisów SOLAS całkowita masa kontenera powinna być zweryfikowana przez załadowcę przy użyciu 2 metod:

  • Metoda 1 – poprzez zważenie całego, pełnego kontenera przy użyciu certyfikowanego lub zalegalizowanego urządzenia pomiarowego,
  • Metoda 2 – poprzez zważenie całej zawartości kontenera – towaru, opakowań, materiałów sztauerskich i dodanie otrzymanej wagi do masy tary kontenera (zastosowanie powyższej metody będzie wymagało akceptacji Dyrektora Urzędu Morskiego).

Wychodząc naprzeciw tym wymogom oferujemy możliwość weryfikacji wagi kontenerów na najazdowych wagach samochodowych w naszych magazynach portowych w Gdyni przy ul. Kontenerowej 6 i w Gdańsku przy ul. Kontenerowej 21 na terenie Pomorskiego Centrum Logistycznego.

Posiadamy nowe legalizowane, odpowiedniej klasy wagi i jesteśmy upoważnieni (Certyfikat AEO) do wystawiania  dokumentów potwierdzających VGM (Verified Gross Mass) kontenera.

* Załadowca – podmiot wskazany jako załadowca „shipper” w wystawionym przez przedsiębiorcę konosamencie żeglugowym, lub morskim liście przewozowym, lub innym dokumencie transportu multimodalnego i/lub który zawarł umowę przewozu z przedsiębiorcą żeglugowym albo na rzecz lub w imieniu którego taką umowę zawarto. Termin w którym załadowca powinien dostarczyć VGM będzie wyznaczany przez przewoźnika żeglugowego. Linie żeglugowe powinny udostępnić załadowcom informację o prawidłowej masie tary kontenera w terminie umożliwiającym załadowcy prawidłowe ustalenie i dostarczenie VGM w wymaganym czasie. Załadowca nie może odpowiadać za błędnie podaną tarę kontenera przez jego właściciela. Dopuszczalny margines błędu w ustaleniu VGM został ustalony na poziomie +/- 5%.